Kdy je nutný notářský zápis?

změna sídla bez notářského zápisuzměna sídla s notářským zápisem
změna sídla v rámci obce, která je uvedena v zakladatelské listině/společenské smlouvě
například je uvedeno "Praha" a měníte sídlo z jedné adresy na druhou v rámci Prahy
změna sídla mimo obec, která je uvedena v zakladatelské listině/společenské smlouvě nebo pokud je uvedena celá adresa v zakladatelské listině/společenské smlouvě
například je uvedeno "Praha" a měníte sídlo do Brna nebo je uvedeno "Evropská 1, Praha 6" a měníte sídlo na jinou adresu v Praze