Jak smazat osobní údaje ze seznamu datových schránek?

Fyzická NEpodnikající osoba

V případě, že jste fyzická NEpodnikající osoba, můžete zakázat zobrazení detailů Vaší datové schránky včetně Vašeho bydliště ve veřejném Seznamu datových schránek dle následujících kroků:

  1. Přihlaste se do své datové schránky.
  2. Klikněte na záložku „Informace o schránce“.
  3. Dále klikněte na záložku „Zobrazení v seznamu DS“.
  4. Zaškrtněte, že chcete zakázat zobrazení v seznamu DS.
  5. Uložte provedené změny.

Fyzická podnikající osoba

Jako podnikající fyzická osoba neméte žádnou možnost zakázat zobrazení detailů Vaší datové schránky včetně Vašeho místa podnikání ve veřejném Seznamu datových schránek, pokud nechcete, aby se shodovalo sídlo (místo) Vašeho podnikání s Vaším bydlištěm, můžete si sídlo změnit na nejbližším živnostenském úřadě. K tomu je nutný souhlas s umístěním sídla majitele nemovitosti, kde má být Vaše nové místo podníkání. Pokud takovým souhlasem nedisponujete, nabízíme Vám službu změny sídla pro OSVČ včetně akční ceny za poskytnutí našeho sídla na první platební období.